ЛНУ ім. Івана Франка та УДПУ ім. Павла Тичини: актуальні питання міжінституційної співпраці

13.05.2022 | 11:59

4 травня 2022 року Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка спільно із факультетом соціальної та психологічної освіти  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини презентували науковий онлайн-семінар «ЛНУ – УДПУ: актуальні питання міжінституційної співпраці». Захід організували з нагоди підписання Угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

На початку модератор заходу, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ ім. Івана Франка Олексій Караманов представив учасників.

З вітальним словом перед присутніми виступили докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксана Кравченко та кандидатка педагогічних наук, доцентка, заступниця декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Любов Нос. Звертаючись до учасників заходу, вони наголосили на важливості подібних ініціатив в умовах воєнного стану та онлайн-навчання для налагодження та поглиблення партнерських зв’язків.

У виступі «Якісні виміри сучасної університетської освіти» докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського університету Ольга Біляковська акцентувала увагу на проблемі якості вищої освіти, яка є головним завданням та викликом для національної освітньої системи на сучасному етапі. Ольга Орестівна наголосила на основних показниках якості університетської освіти, серед яких виокремила якість підготовки фахівців, якість освітніх програм, якість освітніх послуг, якість управлінських процесів та ін. Зокрема доповідачка  проаналізувала основні положення щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЛНУ ім. Івана Франка, яка відповідає міжнародним стандартам, спрямована на підвищення якості освітньої діяльності та формування в академічному середовищі культури якості як основи конкурентоспроможності Університету та його випускників.

Доповідь кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ ім. Івана Франка Юлії Заячук «Міжнародна діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка: інституційні стратегії» була зосереджена на програмних та організаційних стратегіях інтернаціоналізації вищої освіти інституційного рівня та інструментах їхній реалізації на прикладі Львівського університету.

У повідомленні докторки педагогічних наук, професорки, завідувачки кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Наталії Коляди «Досвід діяльності Центру педагогічного краєзнавства УДПУ імені Павла Тичини» розповідалося про цікаві напрями роботи центру, який проводить історико-педагогічні дослідження, організовує наукові заходи та активно працює з молоддю. Наталія Миколаївна зазначила, що до структури Центру сьогодні входять Науково-дослідна лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини», науково-дослідні підрозділи ЗВО України, наукові секції. Упродовж 15-літньої історії за результатами наукових досліджень захищено більше п’ятдесяти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (доктора філософії).

Доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ ім. Івана Франка Олексій Караманов у своїй доповіді «Музейна педагогіка в системі сучасної освітньої парадигми та поширенні наукових знань» розповів про інноваційні стратегії навчання у просторі музею (перехресне навчання, контекстно орієнтоване навчання, втілене навчання, адаптивне навчання, аналітика емоцій) та можливості їхнього широкого застосування на практиці.

У такий спосіб музейна педагогіка може розумітися як модель взаємної багатосторонньої комунікації закладу освіти та людини відповідного віку з музейним простором з метою соціалізації та розвитку творчих здібностей, як синтез різноманітних наукових освітніх концепцій та педагогічних технологій, спрямованих на актуалізацію минулого, творче осмислення цінностей сучасності та проектування особистісного розвитку у майбутньому.

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри спеціальної освіти Львівського університету Ольга Ферт у доповіді «Особливості сучасної підготовки педагогічних працівників до роботи в інклюзивному освітньому середовищі» акцентувала на значенні включення і супроводу дитини в освітньому процесі, а також бар’єрів сприймання дитини з особливими потребами, важливості комплексного підходу до формування інклюзивної освітньої політики в Україні.

На завершення семінару докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини Оксана Кравченко презентувала доповідь «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму», у якій розповіла про організацію проеєктної діяльності факультету у межах інклюзивного туризму. Оксана Олексіївна закцентувала, що у межах держбюджетної теми факультету соціальної та психологічної освіти підготовлено і видано дві зарубіжні колективні монографії: «Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries»; «Social and educational services for children with disabilities: history, theory and practice», в яких співавтором є професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олексій Караманов, що є яскравим підтвердженням творчої і плідної співпраці двох ЗВО.

Підсумовуючи результати семінару, присутні окреслили можливі перспективи співпраці між науковцями Львівського національного університету імені Івана Франка та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Світлини Юлії Заячук