Міжнародна зустріч науковців

09.04.2017 | 14:40

        Упродовж 4-5 квітня 2017 р. науково-педагогічні працівники кафедри початкової та дошкільної освіти Г.О. Бойко, О.В. Лущинська, Н.І. Мачинська та Н.П. Ростикус брали участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції в університеті імені Яна Кохановського (м. Кельци, Республіка Польща).

     Учасниками конференції були представники різних освітніх інституцій Польщі, України, Німеччини, Туреччини, Італії та Росії. Українська делегація складалася з науковців Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університет імені Юрія Федьковича (кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти цього закладу виступила також співорганізатором конференції в рамках укладеної угоди між двома вишами), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

       На пленарних та секційних засіданнях обговорювалися актуальні проблеми освіти, зокрема: формування мотиваційної готовності студентів до навчання впродовж життя; пошук шляхів і напрямів удосконалення освіти дорослих – сучасні аспекти розвитку андрагогіки як науки; напрями розвитку системи підготовки соціальних працівників (соціальних педагогів) до роботи з різною категорією осіб з обмеженими функціональними можливостями; досвід використання арт-терапії у роботі з людьми з різними видами залежностей; можливості використання інформаційних технологій на різних етапах організації навчання тощо.

      У процесі роботи конференції її учасники мали можливість відвідати перший у країні музей «Геопарк м. Кельци», де представлена експозиція демонструє еволюцію розвитку землі впродовж багатомільйонної історії.


 Серед учасників конференції були магістранти і докторанти, науковці-початківці та професори з відомими прізвищами та вагомими результатами власних і колективних наукових досліджень.