Міжнародні заняття доцента Юлії Заячук

18.12.2021 | 11:13

 

15 грудня 2021 р. доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  факультету педагогічної освіти  Юдія Заячук   організувала та провела два міжнародних інтерактивних навчальних онлайн-заняття для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка у співпраці з колегами з Манітобського університету (м. Вінніпег, Канада) та Університету Турку (м. Турку, Фінляндія).  Від  Львівського  університету  участь у заняттях взяли участь студенти факультету педагогічної освіти, філософського факультету та факультету іноземних мов, від Манітобського університету до занять долучилися студенти гуманітарного факультету під керівництвом викладача кафедри германських і слов’янських студій Ірини Константюк, від  Університету Турку лекцію як візитуючий лектор для наших студентів прочитала Dr. Anne Laiho, Adjunct Professor кафедри педагогіки.  Проведенню цих міжнародних занять уможливила багаторічна наукова співпраця  нашої колеги   і науковців з університетів Канади і Фінляндії. Вони стали відповіддю на  світові реалії вищої освіти і дистанційного навчання, які вимагають втілення нових ідей, нових форматів і змісту навчальної діяльності в контексті стратегії інтернаціоналізації вищої освіти.

У даному разі набули втілення в практику два програмні аспекти стратегії – joint Global classroom і visiting lecture.

Global classroom було організовано за участі студентів факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка, спеціальності «Переклад», в рамках семінарського заняття доц. Заячук Ю. Д. з курсу «Педагогіка», та студентів гуманітарного факультету Манітобського університету, які під керівництвом викладача кафедри германських і слов’янських студій Ірини Константюк вивчають курс української мови. У дружній атмосфері і багатомовному середовищі студенти, перебуваючи у рідному університеті, набували глобального досвіду, спільно навчалися і комунікували у віртуальному просторі.

Visiting lecture прочитала Dr. Anne Laiho, Adjunct Professor кафедри педагогіки факультету освіти університету Турку, кафедри, яка має ОП Освітні / педагогічні науки, подібного профілю до нашої  університетської  «Організація освітнього простору: управління та експертиза». Саме у рамках дисципліни «Експертна діяльність в галузі освіти», яку викладає доц. Заячук Ю. Д., була прочитана гостьова лекція для магістрантів цієї програми. Запрошеними на заняття були також студенти філософського факультету, які вивчають дисципліну «Освітній менеджмент у вищій школі». Dr. Anne Laiho поділилася з українськими  студентами своїм досвідом роботи викладача, який працює в галузі освітніх наук в університеті Турку, розповіла про університет, освітні програми, що функціонують на факультеті освіти, міжнародну англомовну магістерську програму, яка діє на кафедрі педагогіки, працевлаштування випускників університету Турку спеціальності Освітні / педагогічні науки, а також про дослідницькі проекти своєї кафедри. Після лекції відбулася сесія запитань і відповідей. Студенти жваво включилися в дискусію. Лекція стала для них чудовою можливістю збагатити свої знання і набути навичок та впевненості у проведенні дискусій з провідними світовими фахівцями в галузі освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 грудна