Міжуніверситетський методологічний семінар для магістрантів з організації наукових досліджень

21.03.2023 | 15:08

Міжуніверситетський методологічний семінар для магістрантів з організації наукових досліджень

20 квітня 2023 року відбувся міжуніверситетський методологічний семінар для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти «Як організуватися і написати наукову роботу». Актуальною проблемою сучасної вищої освіти є одночасне поєднання зростання вимог до студентської наукової роботи та зниження інтересу тих-таки студентів до науки.

Високий Олімп наукових здобутків, який виростає зі студентської лави, стає непривабливим для сходження на нього нових поколінь науковців, що, вкупі з неодмінним «відпливом мізків», обумовленим і трагічними воєнними, і цілком мирними причинами, найближчим часом генеруватиме суттєві ризики для перспектив розвитку нашої держави. Адже мало шансів на відродження матиме країна, яка не виробляє інтелектуальну продукцію (незалежно від галузі).

Так виникла і виросла ідея проведення міжуніверситетського методологічного семінару, організаторами якого виступили два львівські національні університети: Франковий та університет Ґжицького.


Тема раціональної організації наукової праці, як і тема продуктивності науковця-початківця, були ключовими в мотиваційній доповіді професора Олесі Смолінської. Як повинне виглядати робоче місце науковця? Де можна працювати над ідеями так, щоб вони бажали з’являтися на світ? Як можна впорядковувати електронні каталоги? Чому не треба знущатися над собою, примушуючи до інтелектуальної праці? Як полегшити собі роботу, використовуючи доступні онлайн-сервіси? Всі ці питання, сформульовані спільно із завідувачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи доц. Вірою Корнят, отримали свою частку уваги від лектора.

Особливо важливим при організації методологічного семінару було залучити до діалогу представників дуже різних спеціальностей магістерського рівня. І організаторам це вдалося сповна. Проблеми наукового натхнення обговорювали між собою магістранти спеціальностей:
231 «Соціальна робота (соціальна педагогіка)» (Львівський національний університет імені Івана Франка);
011 «Освітні, педагогічні науки» (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
073 «Менеджмент» (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія);
073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського);
033 «Філософія (аналітика суспільних процесів)» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
013 «Початкова освіта» (Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Разом зі здобувачами обговорювали питання наукової творчості їх наставники, а це, крім організаторів, також проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Олександр Галус, декан факультету початкової освіти та філології, доктор педагогічних наук, професор Ірина Дарманська (ХГПА); кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Оксана Закалюк (ПНПУ імені К.Д. Ушинського); кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук Наталія Морська (ТНПУ імені Володимира Гнатюка); доктор педагогічних наук, професор Олександра Дубасенюк і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Олена Антонова (ЖДУ імені Івана Франка).

Гармонія досвіду та порив молодого наукового ентузіазму під час семінару надихнули його учасників шукати радість відкриття нових обріїв у науці.

Організатори щиро сподіваються, що змогли сприяти подоланню чи не найважчого з бар’єрів у молодій науці: страху перед невдачею та нерозуміння способів, якими можна іти шляхом науковця із приємністю, усвідомлюючи, що ростеш і покращуєшся, а заодно можеш послужити своїй Батьківщині.