На факультеті педагогічної освіти створено дві нові кафедри

06.01.2022 | 18:16

Відповідно до  рішення Вченої ради   ЛНУ імені Івана Франка (протокол № 23/12 від  29 грудня 2021 р.) і наказу Ректора  № 0-163 від  30 грудня  2021 р.   відбулася реорганізація кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти.  На її базі створено дві окремі  кафедри – кафедру спеціальної освіти і  кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Бажаємо колективам новостворених кафедр   високих академічних перспектив,   плідної навчальної, навчально-методичної і  наукової роботи,  вагомих здобутків  у    підготовці  висококваліфікованих  фахівців  зі спеціальної освіти та соціальної роботи.

Деканат