На крилах тисячі журавлів… Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика»

21.10.2018 | 20:12

18 жовтня 2018 року Дзеркальна зала Львівського національного університету імені Івана Франка прийняла учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика». Організатори конференції – кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедра філологічних дисциплін Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відкрила конференцію завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Іван Франка, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Лідія Мацевко-Бекерська. З вітальним словом до присутніх звернувся проректор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Ярослав Гарасим, підкресливши  важливість розгляду таких явищ сучасного науково-культурного простору як література для дітей і література про дітей та наголосивши на значній та багатій національній традиції дослідження дитячого читання, а також особливій увазі Івана Франка до цього явища.

У відеозверненні ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, професора Сергія Савченка зазначалося, якою необхідною нині є тісна співпраця двох провідних українських університетів. Директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Олена Караман привітала всіх учасників і гостей конференції, відзначила натхненну та наполегливу працю організаторів конференції, побажала учасникам нових наукових звершень.

Декан факультету педагогічної освіти Дмитро Герцюк розповів про те, що на факультеті працює ціле гроно молодих фахівців-філологів, діяльність яких зосереджена на розбудові гуманітаристики, на вивченні питань, пов’язаних з дитячої літературою, з методикою навчання літератури і лінгводидактикою.

На пленарному засіданні виступила д-р філол. наук, професор кафедри філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталіна Кизилова з доповіддю «Луганщина: література для дітей та юнацтва в художньому й науковому вимірі», зупинившись на детальному аналізі внеску провідних літераторів Луганщини в художню скарбницю літератури для дітей. Д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Полтавського національного університету ім. В.Короленка Ольга Ніколенко виголосила ґрунтовну доповідь «Тема Голокосту у вивченні зарубіжної літератури в школі», показавши важливе значення синтезу різних методичних прийомів у вивченні складних літературних творів, особливо тих, що розкривають епохальні явища, що зосереджують увагу читача на цивілізаційних трагедіях. Д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету Імені Івана Франка Наталія Мачинська в доповіді «Роль казки у формуванні емоційного досвіду дитини» зуміла поєднати мистецтво слова та мистецтво співу, ґрунтовно проаналізувала особливості формування емоційного інтелекту дитини, показала особливу роль казки в цьому процесі. У доповіді канд. філол. наук, доцента кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Тетяни Качак «Тенденції розвитку сучасної української прози для дітей та юнацтва» були представлені основні аспекти теоретичного та історико-літературного дослідження сучасної літератури для дітей та юнацтва, зокрема, репрезентована авторська концепція жанрової, тематичної, образної, стильової типології досліджуваних текстів. У доповіді д-ра філол. наук, професора, завідувача кафедри світової літератури Львівського національного університету Імені Івана Франка, професора кафедри  початкової та дошкільної освіти Лідії Мацевко-Бекерської – «Література і дитина: бігти швидко чи удвічі швидше?» – були визначені вектори герменевтичного та рецептивного дослідження художньо-естетичного та особистісно-психологічного діалогу дитини-читача з літературою.

На завершення пленарного засідання до учасників конференції звернувся Дмитро Лебедь, головний редактор і видавець журналу «Зарубіжна література в школах України», ознайомивши зі змістом і структурою видання, з новими формами співпраці з науковцями, освітянами.  Професор Ольга Ніколенко презентувала мультимедійний посібник із зарубіжної літератури для 6-го класу, наголосивши на необхідності якнайширшого залучення дітей до читання та осмислення літературної класики та сучасної літератури. Ольга Миколаївна запросила учасників конференції до ознайомлення із новоствореним сайтом «1000 журавлів», адресованим усім зацікавленим у компетентному читанні.

Відповідно до робочої тематики конференції обговорення поетологічних, методичних і дидактичних проблем в дискурсі дитячої літератури відбувалося у чотирьох секціях: «Поетологічний дискурс дитинства в українській та світовій літературі», «Література для дітей та юнацтва: практико-методичні аспекти», «Проблеми викладання літератури в освітніх навчальних закладах різних рівнів», «Мова творів для дітей і про дітей: структурний та прагматичний аспекти». Науковці репрезентували результати дослідницьких студій, ділилися досвідом викладання дитячої літератури, ознайомили учасників конференції з науково-освітніми книжковими новинками.

Увечері учасники конференції та студенти факультету педагогічної освіти мали можливість переглянути виставу «Поліанна» у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької.