Налагоджуємо співпрацю з освітніми установами м. Львова

18.11.2016 | 10:47

   17 листопада завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Мачинська Н.І. брала участь у роботі круглого столу – «Проблеми професійно-психологічної підготовки працівників поліції», який було організовано у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

    Серед проблем та дискусійних питань учасники круглого столу обговорювали такі: особливості організації взаємодії поліції з різною категорією населення, психологічні особливості використання «зеленої кімнати» при спілкуванні з неповнолітнім, ювенальна юстиція як дієвий інструмент захисту прав дітей.

   У контексті напрямів діяльності нашої кафедри заслуговує на увагу проект  «Шкільний офіцер поліції», у рамках діяльності якого офіцери поліції проводять інтерактивні зустрічі зі школярами львівських навчальних закладів за програмою «Школа і поліція». Тематика торкається питань особистої безпеки, профілактики правопорушень, ролі поліції в громаді, розв’язанню конфліктів та суспільно корисних проектів у громаді.

   «Шкільний офіцер поліції» – програма, адаптована до українських шкіл, метою якої є проведення інтерактивних зустрічей зі школярами щодо питань особистої безпеки, профілактики правопорушень, ролі поліції в громаді та суспільно корисним проектам; забезпечення поінформованості та обізнаності підростаючого покоління у питаннях розв’язання конфліктних ситуацій та запобігання їм; сприяння патріотичному вихованню і підготовці молоді до життя.

    Програма проходить у рамках проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» (РСКЮ), який виконується консалтинговою компанією Агрітім Канада у тісній співпраці з представниками Національної поліції та Міністерства освіти і науки України.