Наукове стажування доцентки Надії Ростикус в Університетському коледжі педагогічної освіти ВІдня

04.11.2023 | 10:20

Університетському коледжі У рамках програми мобільності OeAd.  доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Надія Ростикус з 1 жовтня по 23 жовтня 2023 року проходила наукове стажування  під керівництвом Prof. Petera Riglera у University College of Teacher Education Vienna Allgemeine bildungswissenschafliche Grundlagen und refekterte Praxis (IBG) з метою дослідження проблеми Training of future primary school teachers during pedagogical practces.

Під час час наукового стажування стипендіатка:

– отримала можливість працювати з бібліотечним фондом та отримала доступ до користування електронними матеріалами на сайті бібліотеки  University College of Teacher Educaton Vienna;

– аналізувала,  курикулуми з проходження педагогічної практики студентами баклаврського і магістерського рівнів, програми та  статті з окресленої теми стажування;

– здійснила збір матеріалів для написання статті;

– відвідала навчальні заняття викладачів університету, а також мала змогу поспілкуватися зі студентами щодо особливостей проходження педагогічної практики.

– відвідала уроки в школі, де мала змогу поспілкуватися з учителями початкових класів, які працюють також зі студентами, майбутніми вчителями початкових класів;

– після відвіданих занять викладачів і вчителів мала можливість провести інтерв’ю з теми дослідження на основі попередньо прочитаного матеріалу та спостережень за освітнім процесом;

– для теми дослідження актуальними стали матеріали з коучингу та програма підготовки менторів, які проходять спеціальну підготовку в  University College of Teacher Educaton Vienna, щоб у подальшому мати змогу провадити керівництво педагогічною практикою студентів;

– виокремила актуальні для теми дослідження особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів у University College of Teacher Educaton Vienna, що буде враховано під час оновлення наскрізної програми.

Таким чином, ознайомлення з підготовкою майбутніх учителів початкових класів University College of Teacher Educaton Vienna  під час проходження практики дало можливості для здійснення порівняльного аналізу досліджуваної проблеми у  University College of Teacher Educaton Vienna та Львівському національному університеті імені Івана Франка та впровадження запозиченого досвіду у систему практичної підготовки студентів освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня під час оновлення наскрізної програми практики.

Надія Ростикус,  доцентка кафедри початкової та дошкільної освіти