Наукові події травня: відразу три успішні захисти кандидатських дисертацій випускниками аспірантури кафедри загальної та соціальної педагогіки

12.05.2016 | 14:56

11 травня 2016 року відбувся успішний захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки здобувача кафедри Гуменюка В.В. на тему: “Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ–початок ХХІ ст.)”

Наук. керівник – доц. Цюра С.Б.

 

12 травня 2016 року відбувся успішний захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки асистента кафедри Калагурки Х.І. на тему: “Науково-педагогічна спадщина Ф.І. Науменка (1901-1991рр.)”

Наук. керівник – доц. Герцюк Д.Д.

 

12 травня 2016 року відбувся успішний захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти випускника аспірантури кафедри Шмирко О.С. на тему: “Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови в системі університетської педагогічної освіти”

Наук. керівник – доц. Равчина Т.В.

 

Вітаємо дисертантів та їхніх наукових керівників з цими вагомими здобутками на дослідницькій ниві і щиро бажаємо подальших натхненних успіхів!