Науково-методичний семінар на тему: «Сучасні тенденції у вихованні дітей дошкільного віку».

11.10.2016 | 01:55

  7 жовтня 2016 року на кафедрі початкової та дошкільної освіти було проведено науково-методичний семінар кафедри на тему: «Сучасні тенденції у вихованні  дітей дошкільного віку».

  Доцент С.В Лозинська розповіла присутнім про деякі аспекти модернізації змісту дошкільної освіти України, що передбачає визначення чітких методологічних засад та врахування сучасних світових та європейських тенденцій розвитку дошкільної освіти. Доповідач зазначила, що провідні напрями модернізації водночас ґрунтуються на національних надбаннях, вітчизняній культурі, вихідних наукових положенням, що обумовлює процес оновлення змісту дошкільної освіти України ХХІ століття,  а також є визнанням пріоритету розвитку зростаючої особистості, цінності й смислу її буття. Саме ціннісні засади покладено в основу модернізаційних процесів, пов’язаних з гуманізацією цілей і принципів дошкільної освіти.

  У процесі змістовної логічно структурованої доповіді доцент С.В.Лозинська ознайомила присутніх з чинними у 2016/2017 навчальному році комплексними та парціальними освітніми програмами, обґрунтувала доцільність їх вивчення студентами напрямів підготовки «Початкова освіта»,  «Дошкільна освіта». Було зауважено, що ефективність освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах багато в чому залежить від забезпечення якісного навчально-методичного супроводу програм та готовності педагогів творчо, з використання інноваційних технологій та методик, реалізовувати її завдання.

lllkkk

 

 Завідувач кафедри професор Мачинська Н.І. зазначила, що неперервність освіти – досить важлива педагогічна проблема, яка щоразу зі зміною соціальної ситуації потребує відповідного коригування та не завжди знаходяться відповідні ресурси й механізми врегулювання цієї проблеми. Це відразу позначається на здоров’ї, рівні знань школярів і виявляється у зростанні претензій з боку школи до дошкільних установ, а з боку педагогів дошкільних закладів – до вчителів початкової школи. Тому необхідність взаємодії перших двох ланок освіти не викликає сумніву.

  Учасники науково-практичного семінару обговорили проблеми, шляхи та методи впровадження оновленого змісту освіти в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів.                                                                                    vvv