Науково-методичний семінар Кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

03.04.2023 | 18:21

28 березня 2023 року відбувся науково-методичний семінар кафедри загальної педагогіки та
педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного
університету імені Івана Франка (в межах плану, дистанційно, на платформі Zoom). Порядок
денний передбачав доповіді аспірантів кафедри.

Юлія Дмитрів, аспірантка другого року навчання, у доповіді на тему «Основні аспекти розвитку альтернативної освіти в США» розглянула історію становлення альтернативної освіти в США, класифікацію типів альтернативних шкіл, зазначила, що проблема альтернативної освіти в США є однією з інноваційних форм навчання, поява якої зумовлена низкою чинників, серед яких політичні, економічні та соціально-культурні перетворення, та підкреслила, що залучення освітнього досвіду в сфері альтернативної освіти в США у систему освіти в Україні сприятиме пошуку індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Ірина Ладанівська, аспірантка третього року навчання, розкрила аспекти підготовки вчителя іноземних мов до реалізації завдань змішаного навчання у доповіді на тему «Проблема підготовки вчителя іноземних мов до реалізації завдань змішаного навчання у світовій і вітчизняній педагогічній теорії та практиці».

Христина Яворська, аспірантка другого року навчання, у доповіді на тему «Мистецька освітня компетентність майбутніх учителів початкової школи як проблема дослідження» розглянула сутність, складники та шляхи формування зазначеної компетентності, та наголосила, що оволодіння мистецькою освітньою компетентністю сприяє формуванню готовності майбутніх учителів початкової школи до мистецько-педагогічної діяльності й розвитку культурної компетентності здобувачів початкової освіти.

Наталя Рудакова, аспірантка другого року навчання, ознайомила учасників семінару з результатами наукового дослідження, проведеного в рамках україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти» у доповіді на тему «Особливості формування комунікативних компетентностей студентів-медиків з порушенням зору в Україні».

Засідання наукового семінару пройшло у доброзичливій неформальній атмосфері, усі презентовані доповіді викликали значний інтерес аудиторії.

Юлія Заячук, керівник наукового семінару кафедри, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи