Нова освітня магістерська програма «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» Спеціальність 231 – «Соціальна робота»

20.05.2020 | 19:56

МАГІСТРАТУРА – 2020!

Нова освітня магістерська програма

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Спеціальність 231 – «Соціальна робота»

Мета освітньої програми: підготувати конкурентоспроможного компетентного фахівця в галузі соціальної роботи, здатного на високому професійному рівні розв’язувати складні спеціалізовані завдання, орієнтовані на соціальний та індивідуальний контекст рішення проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, шляхом дослідницько-інноваційної діяльності, проведення власного наукового дослідження та подальшої фахової самоосвіти.

Соціально-психологічна реабілітація спрямована на:

 • відновлення індивідуально-особистісного статусу людини;
 • відновлення, розвиток і формування здібностей і якостей особистості, що дозволяють їй успішно виконувати різні соціальні ролі, бути включеною у різні сфери соціальних відносин;
 • відновлення оптимального функціонування психологічних механізмів, яке забезпечує соціальна діяльність і соціальна інтеграція.

Орієнтація освітньої програми: формування системи компетентностей щодо ведення самостійної науково-дослідної та практичної роботи з використанням професійних інновацій вітчизняного і закордонного досвіду в галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки і соціально-психологічної реабілітації.

Особливості програми: інтеграція фахової підготовки в галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки, соціально-психологічної реабілітації, науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти з інноваційною, пошуково-дослідницькою діяльністю.

Освітня кваліфікація – магістр з соціальної роботи за спеціалізацією соціально-психологічна реабілітація.

Професійна кваліфікація – соціальний працівник, практичний психолог.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

на магістерській програмі «Соціально-психологічна реабілітація»

І. Міждисциплінарний підхід у навчанні

 • поєднання соціально-гуманітарних, соціально-психологічних і соціально-управлінських дисциплін;
 • оволодіння інноваційними методами професійної діяльності соціального працівника, практичного психолога-реабілітолога, менеджера центру соціально-психологічної реабілітації.

ІІ. Практико-орієнтоване навчання

 • дуальний принцип побудови освітнього процесу, за формулою «55/45», де 45 відсотків навчальних занять відбуваються на практичних майданчиках кафедри, соціальних установ і закладів Львова різних форм власності, де студенти можуть оволодівати професійними компетентностями протягом усього року;
 • можливість отримання практичного досвіду на соціально-орієнтованих майданчиках кафедри (англ. ‘social hubs’) та реалізовувати власні соціальні й дослідницькі проєкти.

ІІІ. Індивідуально-орієнтоване / студентоцентроване навчання

 • індивідуальна підтримка кожного студента у дослідженнях, консультування з боку викладачів та експертів програми.

ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

включає 3 блоки освітніх компонентів

І блок. ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ, МЕТОДИ, ІННОВАЦІЇ

Технології роботи з психотравмою за Концепцією Інтегральних Методик (KIM)

Технології активізації і розвитку громади

Соціальні технології протидії насильству Оцінка потреб клієнта/сім’ї/громади

Спеціальні методи психотерапії та психокорекції

Інновації у наданні соціальних послуг (англійською мовою)

ІІ блок. СОЦІАЛЬНА РОБОТА, РЕАБІЛІТАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ

Система соціальної роботи

Соціальна, педагогічна та психологічна робота в громаді

Запровадження інтегрованих соціальних послуг вразливим категоріям населення в ОТГ Соціально-психологічна реабілітація

Cупервізорство у соціальній роботі

Теорія і практика соціальної інклюзії (англійською мовою)
Проєктний менеджмент у соціальній роботі

Психологія професійної кар’єри

ІІІ блок. ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, АНАЛІТИКА

Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи (в установах та закладах)

Соціальні наукові дослідження / Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень Польова практика / виробнича практика зі спеціалізації

Виробнича (переддипломна) практика

МОЖЛИВОСТІ КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

щодо забезпечення практичної підготовки магістрів соціальної роботи за спеціалізацією

«Соціально-психологічна реабілітація»

З 2016 року студенти та викладачі кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи мають постійну співпрацю з різними ГО міжнародного і всеукраїнського рівня, приймають участь у реалізації соціальних проєктів держбюджетного рівня фінансування щодо соціальної адаптації та реабілітації військових і родин воїнів АТО/ООС та співпрацюють із військовим шпиталем  (м. Винники), Центром надання послуг учасникам бойових дій (м. Львів), Львівським міським та обласним центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, освітніми закладами міста. Співпрацюють із Львівським осередком ГО «Справа Кольпінга в Україні», на майданчиках соціальної активності якої, організованих за підтримки уряду Німеччини, а саме – Освітньо-консультаційний Центр “Родини Кольпінга”, Центр денного перебування, будинки підтриманого проживання, друкарня та автомайстерня для осіб із особливими потребами, Ресурсний центр для підтримки ВПО та учасників ООС та роботи з ОТГ області, Університет Третього Віку для підтримки літніх людей, наші студенти здійснюють соціальний супровід людей з інвалідністю, сприяють соціальній адаптації людей, які потрапили у складні життєві обставини, урізноманітненню їх дозвілля і спілкування, беруть участь у програмі т.зв. “Service learning” (тобто коли навчальний процес організовано через волонтерську практику та соціальну активність студентів) у співпраці з ГО “Справа Кольпінга в Україні”, співпрацюють з Притулком та госпісом для літніх людей Римо-католицької церкви в Брюховичах, Притулком для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації, де не лише проходять практику, а й вже працюють помічниками вихователя-методиста.

Одним із практичних майданчиків кафедри є Комунальний заклад Львівської обласної ради Навчально-реабілітаційний центр «Довіра», де декілька років триває Всеукраїнський експеримент з впровадження системи комплексного (соціального, психолого-педагогічного) супроводу процесу навчання дітей з аутизмом. Студенти мають змогу відпрацьовувати свої педагогічні навики роботи із дітьми з різними нозологіями: типові порушення мовлення, дислексія, дисграфія, затримка психічного розвитку, порушення інтелектуального розвитку, синдром Дауна, синдром Аспергера, синдром Лежена, розлади аутичного спектру тощо. Важливою складовою практичної підготовки є формування навиків адаптуючої соціалізації дітей з порушеннями розвитку, вміння здійснювати соціальний супровід осіб з особливими освітніми потребами та членів їхніх родин, надавати соціальну підтримку в процесі соціально- психологічної реабілітації. Студенти освоюють підходи, орієнтовані на сильні сторони клієнтів, з метою пошуку зовнішніх та внутрішніх ресурсів для подолання кризових станів та проблемних ситуацій. Практична робота відбувається не лише з учнівським та батьківським, а й з педагогічним колективом, шляхом проведення тренінгів формування вмінь та навичок, практик рефлексивної взаємодії та практик самоменджменту.

Пріоритетними для студентів і викладачів кафедри стали й проєкти під назвою «Social hub», що передбачають певний спосіб діяльності, соціальної активності у просторі, якими для нас є наші соціальні експериментальні майданчики, де люди зустрічаються, отримують безкоштовну соціальну, психологічну допомогу й підтримку, можуть у неформальній атмосфері «за кавою» поділитися своїми життєвими подіями, обговорити проєкти соціального підприємництва, прийняти участь у конкурсах, отримати кваліфіковану консультацію юристів, психологів, реабілітологів, педагогів. Реалізація таких проєктів – це світова сучасна практика, що дозволяє втілювати у життя і процес підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери сучасні найкращі інновації!!!

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг, осіб: 10 (денна); 20 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення: Обсяг держзамовлення у 2020 р. буде оприлюднено після узгодження з Міністерством освіти і науки України

Вартість навчання за рік, грн.: Вартість навчання за 2020 р. буде оприлюднена пізніше. (У 2019 р. вартість навчання склала 20080 грн. (денна форма) і 14056 грн. (заочна форма навчання)

Перелік фахових випробувань (тестування):

 1. Іноземна мова (єдиний вступний іспит). Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) відбувається з 12 травня до 05 червня 2020 року.
 2. Фаховий іспит
 3. Додаткове фахове випробування

Програми фахових вступних випробувань та детальнішу інформацію щодо вступу у магістратуру можна переглянути URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/admission/program- entry-in-the-master

Більш детальну інформацію можна дізнатись за телефоном: (+38 032) 239-42-30
Адреса пункту реєстрації для складання ЄВІ та ЄФВВ:

Адреса електронної пошти для реєстрації: zno.pedosv@lnu.edu.ua

Адреса видачі екзаменаційних листків: м. Львів, вул.Туган-Барановського, 7 (ауд.54)

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника, дивитись тут: https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/master-registration/