Обговорення гарантами нових редакцій освітньо-професійних програм спеціальності 013 Початкова освіта

06.04.2022 | 11:18

5 квітня гаранти освітніх програм доц. Любов Нос, доц. Неля Сірант і доц. Надія Ростикус на лптформі Microsoft Teams провели нараду щодо оновлення освітньо-професійних програм «Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі», «Початкова освіта. Інформатика в початковій школі»  та «Початкова освіта». Ключовими позиціями до змін були рекомендації ЕГ і ГЕР за результатами акредитації освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта, а саме:

– удосконалення структурно-логічної схеми на наявність зв’язків між компонентами та вилучення комплексу вибіркових дисциплін;

– перегляд вибіркових освітніх компонентів з циклу професійної та практичної підготовки;

– перегляд обов’язкових компонетнів задля удосконалення принципу послідовності й логічності у викладанні ОК;

– перегляд відповідності ПРН.

Таким чином, робочі групи опрацьовують зазначені напрямки, пропозиції змін буде представлено гарантами освітньо-професійних програм на засіданні кафедри початкової і дошкільної освіти.