Обговорюємо освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» освітнього ступеня «магістр»

12.04.2023 | 21:10

Думка студентів важлива! Під цим гаслом 10 квітня 2023 року відбулась зустріч робочої групи з розроблення освітньо-професійної програми (ОП) і здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання. Предметом обговорення стали зміни до освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта», за якою навчаються студенти. Гарант освітньої програми – професор Галян О.І. – повідомила присутніх про актуальність оновлення змісту ОП, що зумовлені тенденціями розвитку освітньої галузі, викликами сучасного світу та вимогами практики щодо підготовки кваліфікованих фахівців. Завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, професор Мачинська Н.І. закликала студентів висловити власне бачення напрямків змін в освітній програмі. Студенти позитивно оцінили отримані знання та можливість їх використати в практиці управлінської діяльності в ЗДО. Так, О. Кузьмич наголосила на значущості практичної підготовки до виконання професійних функцій та готовності до професійної діяльності, що вдало формуються на практичних заняттях. Водночас було окреслено коло питань, які потребують додаткової уваги. Зокрема, М. Байцар висловилась щодо розширення розгляду спектру проблем, які виникають під час організації спілкування в освітньому середовищі, взаємодії з різними суб’єктами освітнього простору. Жваво обговорювалися можливості ОП забезпечити набуття студентами цифрових компетентностей. Учасники зустрічі оцінили перспективи апробації отриманих знань під час проходження практик. Доцент Лозинська С.В. підкреслила значущість настановлення студентів на навчання впродовж життя. Підсумком плідної роботи стало виокреслення підходів до вдосконалення змісту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» освітнього ступеня «магістр».