Оновлення освітніх пограм спеціальності 013 Початкова освіта

07.02.2023 | 07:23

6 лютого 2023 року на кафедрі початкової та дошкільної освіти відбулася виробнича нарада завідувача кафедри проф. Мачинської Н.І. та гарантів освітньо-професійних програм спеціальності 013 Початкова освіта.

На кафедрі в освітній процес впроваджено три ОПП для здобувачів освітнього рівня бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта:

– ОПП Початкова освіта (гарант – доц. Росикус Н.П.);

– ОПП Початкова освіта. Англійська мова у початковій школі (гарант – доц. Нос Л.С.);

– ОПП Початкова освіта. Інформатика у початковій школі (гарант – доц. Сірант Н.П.).

ОПП Початкова освіта – класична освітня програма – успішно пройшла акредитацію у 2022 році. За результатами акредитації запропоновано пропозиції до оновлення змісту програми. Дві інші ОПП (Початкова освіта. Англійська мова у початковій школі та Початкова освіта. Інформатика у початковій школі) тільки починають набувати популярності серед абітурієнтів, але, вивчаючи досвід та беручи до уваги побажання експертів, учасники виробничої наради обговорили пропозиції та можливості оновлення змісту усіх програм, введення нових освітніх компонентів як на загал для всіх ОПП, так і конкретно для кожної освітньої програми.