Оновлення початкової освіти у контексті реформування загальної середньої освіти в Україні

16.05.2017 | 23:03

    16 травня на факультеті педагогічної освіти відбувся теоретико-практичний семінар «Інтегрований підхід у побудові навчальних програм початкової школи».

    Науково-педагогічні працівники кафедри початкової та дошкільної освіти, магістри 1-го року навчання спеціальності «Початкова освіта» та фахівці Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) обговорили провідні напрями оновлення змісту навчання учнів початкової школи, особливості побудови навчальних програм у контексті інтегрованого підходу, можливості створення навчально-методичної літератури.

    Марія Барна, завідувач кафедри педагогіки ЛОІППО, наголосила на необхідності налагодження тісної співпраці між науковцями та практиками початкової освіти з метою вироблення спільних напрямів реформування початкової ланки системи освіти, оновлення форм і методів організації освітньо-виховного процесу на засадах принципу інтегрованості.

    Марія Стахів, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, зазначила на важливості оновлення змісту навчальних програм підготовки майбутніх фахівців початкової школи, що повинно відповідати вимогам реформування системи навчання учнів початкової школи.

    Оля Волощенко та Козак Олександра, викладачі кафедри  педагогіки ЛОІППО, продемонстрували учасникам семінару приклад інтегрованого планування навчального тижня в початковій школі, відповіли на численні запитання викладачів та магістрантів щодо особливостей такого планування та визначення умов для його ефективної реалізації.

    Учасники семінару прийняли одностайне рішення про тісну подальшу співпрацю факультету педагогічної освіти та Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти саме в галузі оновлення та реформування початкової освіти: змісту, форм і методів, підготовки фахівців.

 

Наталія Мачинська,

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти.