Орієнтовний план заходів і перелік завдань на міжсеместровий період

12.01.2018 | 18:06

Орієнтовний план основних заходів та завдань організаційної, навчальної, навчально-методичної і наукової роботи факультету педагогічної освіти  на період  10.01 – 23.02 2018 року

Зміст  заходу/завдання Виконавці/відповідальні за виконання Терміни проведення/виконання Форма звітності
1. Обговорення   проекту Концепції розвитку  педагогічної освіти і  проекту професійного стандарту на професію
“Вчитель початкової школи”.
Декан, зав. кафедрами 15.01.2018 Пропозиції МОН
2. Ліквідація академзаборгованості студентів  за зимову заліково-екзаменаційну сесію за формою «2» Екзаменатори, деканат 22-26.01.2018  
3. Ліквідація  академзаборгованості студентів за зимову заліково-екзаменаційну сесію за формою «К» Екзаменатори, деканат 27-31.01.2018  
4. Робота державної екзаменаційної комісії  із випуску магістрів спеціальності «Початкова освіта»

·        Захист магістерських робіт

·        Державний іспит

·        Присвоєння кваліфікації

 

Екзаменаційна   комісія

Деканат

 

 

 

16.01.2018

23.01.2018

23.01.2018

Звіт ЕК

Розгляд питання на засіданні Вченої ради ФПО

5. Підготовка документів  про вищу освіту  випускникам магістратури (спец. «Початкова освіта»)

Вручення  дипломів  випускникам

Деканат

Кафедра початкової та дошкільної освіти

До 25.01 2018  
6. Підготовка та проведення зимової заліково-екзаменаційної  сесії студентів  І-У курсів заочної форми навчання (розклад занять, сесійні плани, проведення занять, консультацій, заліків, іспитів та ін.) Викладачі кафедр

Зав.кафедрами

Деканат

20.01 – 8.02.2018 Розгляд на засід.кафедр факультету
7. Підготовка до звіту факультету педагогічної освіти про навчальну, навчально-методичну, наукову і виховну роботу за період з 1.02.2015 по 1.02. 2018 р. на Вченій раді  Університету  (лютий 2018 р.)

·        впорядкування  кафедральної та деканатської документації

·        впорядкування навчально-методичних комплексів викладачів кафедр

·        впорядкування  персональних сторінок викладачів  на сайті факультету

·        інші завдання (див. відповідне Розпорядження декана)

Декан

Зав. кафедрами

До  25 січня 2018 р. Розгляд питання на Вченій раді ФПО
8. Підготовка  англомовної версії Veb-сторінки  факультету

 

Декан, зав.кафедрами

Лущинська О.В.

До 1.02.2018 р. Моніторинг
9. Звітна наукова конференція викладачів та аспірантів факультету педагогічної освіти

·        Проведення пленарного засідання

·        Секційні засідання

 

 

Декан

Зав.кафедрами

 

 

22-23.02.2018

 
10 Підготовка і видрук  збірника матеріалів звітної наукової конференції  викладачів і аспірантів ФОП за 2017 рік Декан, зав.кафедрами До 10.02.2018 Збірник матеріалів
11 Підготовка статей  до Вісника  Львівського університету. Серія педагогічна, випуск 33 Редакційна колегія Вісника Січень-лютий 2018 р.  
12 Підготовка  до друку наукового збірника «Розвиток української та польської освіти та педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.) – Том.8 Герцюк Д.Д.

Мищишин І.Я.

До 15.02.

2018 р.

Науковий збірник
13 Завершення  підготовки  бази тестових завдань  (не менше 5 тис. )  для фахових випробувань  вступниками  в магістратуру-2018 Робочі  групи

Зав.кафедрами

До 1.02.2018 р.  
14 Проведення нарад робочих груп з підготовки нових навчальних планів спеціальностей факультету Деканат

Зав.кафедрами

Упродовж періоду  
14 Підготовка студентів до участі  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н.р. Наукові керівники

Зав. кафедрами

Січень-лютий  2018 р. Конкурсні   наукові роботи
15 Розробка Положення і плану роботи  школи педагогічної майстерності  викладачів  Університету (початок роботи школи –ІІ семестр 2017/2018 н.р.) Кафедра  загальної та соціальної педагогіки До 15.02.2018 р. Розгляд на  засіданні Вченої ради  ФПО
16 Участь  викладачів  факультету у  реалізації проекту Еразмус +

·        зустріч проектної групи  на базі  ІПО НАПН України

·        семінар  викладачів ВНЗ – учасників проекту

Проектна  група 8-9.02 2018 р.

Лютий 2018 р.

Звіт
17 Здійснення профорієнтаційної роботи  у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова і області  Деканат

Зав.кафедрами

Упродовж періоду Звіти
18 Проведення засідань Вченої ради  і кафедр факультету Декан, зав. кафедри Згідно з розкладом  

 

 

Декан                                                                Дмитро Герцюк