Перша науково-практична кнференція студентів, аспірантів та молодих вчених факультету педагогічної освіти «Педагогічна освіта у світлі реформ і викликів”

15.01.2021 | 19:34

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет педагогічної освіти
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Першої (І) науково-практичної конференції
«ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У СВІТЛІ
РЕФОРМ І ВИКЛИКІВ»

яка відбудеться 18-19 березня 2021 року
у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Організація сучасного освітнього простору в контексті реформ
Секція 2. Дошкільна освіта: проблеми, виклики та можливості
Секція 3. Початкова освіта в умовах Нової української школи: досвід, реалії, перспективи
Секція 4. Актуальні проблеми інклюзивної та спеціальної освіти.
Секція 5. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики соціальної роботи в умовах глобалізації суспільства.


Місце проведення: факультет педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7, 79000.

Формат проведення: Перша (І) науково-практична конференція «Педагогічна освіта у світлі реформ і викликів» проводитиметься в онлайн форматі із застосуванням платформи Microsoft Teams.

Форма участі: очна (дистанційно, презентація та усна доповідь); заочна (публікація тез у збірнику матеріалів конференції).

Останній термін подання матеріалів для участі: до 15 лютого 2021 року включно.

До початку  роботи конференції  планується видання  збірника  тез доповідей.  Електронний  варіант  збірника  буде розміщено на сайті факультету педагогічної освіти https://pedagogy.lnu.edu.ua

Інформаційний лист І НПК студентів_аспірантів_молодих вчених.doc