Порядок денний засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти 13.11.2018 р.

07.11.2018 | 16:33

Порядок денний  

засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти

13 листопада 2018 р., 14.00, ауд. 32

 

  1. Річна атестація аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта» Доп.  аспіранти, наукові керівники
  2. Рекомендація кандидатури кандидата педагогічних наук Лободи В.В.  на присвоєння вченого звання доцента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії.     Доп.   зав. кафедри  проф. Островська К.О.
  3. Затвердження звіту факультету педагогічної освіти про наукову роботу у 2018 році і  тематичних планів виконання НДР на 2019 рік. Доп. заст. декана доц. Нос Л.С.
  4. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів І року навчання
  5. Про підготовку факультету до зимової заліково-екзаменаційної сесії  2018-2019 н.р.  Доп. декан доц. Герцюк Д.Д.
  6. Внесення змін у Положення  про факультет педагогічної освіти  Доп. декан доц. Герцюк Д.Д.
  7. Рекомендація до друку навчально-методичних і наукових видань.
  8. Різне.

 

Секретар   Вченої ради                                                       доц. Крохмальна Г.І.