Порядок денний засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти 12.03.2019 р.

10.03.2019 | 22:32

Порядок денний   засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка

12  березня    2019 року  о 13.30 в ауд. 32

1. Затвердження матеріалів Ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» з ліцензованим обсягом 50 осіб.

Доп. зав.кафедри  спеціальної освіти  та соціальної роботи  проф. Островська К.О.

2.Затвердження матеріалів ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка   з ліцензійним обсягом 10 осіб.

Доп. зав. кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  проф. Квас О.В.

  1. Затвердження програм фахових вступних випробувань, додаткового вступного випробування  та зразків тестових  завдань на ОС Магістр і ОС Бакалавр (для вступу на базі молодшого спеціаліста)   спеціальностей факультету  011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота.

Доп. завідувачі кафедрами  проф. Квас О.В., проф. Мачинська Н.І., проф. Островська К.О.

  1. Про готовність кафедр факультету до проведення контрольних замірів знань студентів  (підготовка, рецензування  та розміщення у  системі MOODLE пакетів тестових завдань  (не менше 200)  із предметів, які виносяться  для проведення  контрольних замірів)

Доп. заст. декана доц. Нос Л.С., завідувачі кафедрами

5. Про підсумки  І туру (університетського  етапу)  Всеукраїнської  студентської олімпіади  з галузей знань і спеціальностей  у 2018-2019 н.р.

Доп. завідувачі кафедрами

  1. Про скликання конференції трудового колективу факультету педагогічної освіти
  2. Рекомендація до друку навчальних і наукових видань.
  3. Різне.