Порядок денний засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти, 27.10.2020

25.10.2020 | 18:52

Засідання  Вченої ради факультету педагогічної  освіти

27 жовтня  2020 р., 13.00  (очно-дистанційно) 

Порядок денний:

 1. Рекомендація Вченій раді Університету щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи   кандидату  психологічних  наук,  доценту кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи            Субашкевич  І. Р.  
 2. Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії  2019-2020  н.р. (заст. декана доц. Нос Л.С., зав. кафедрами)
 3. Звіт про виконання НДР (за договором) «Розроблення технологій психотерапії,  реабілітації та професійної орієнтації учасників операції Об’єднаних сил та вимушено переміщених осіб  (наук. кер. роботи проф.  Островська К.О.)
 4. Затвердження звіту факультету педагогічної освіти про наукову роботу за 2020 р. (заст. декана доц. Нос Л.С., зав. кафедрами)
 5. Про підготовку конкурсних пропозицій (нових освітніх програм) на вступну кампанію–2021 ( декан доц. Герцюк Д.Д.)
 6. Про рейтинг сайтів  факультетів Університету і завдання  факультету педагогічної освіти щодо вдосконалення роботи   факультетського сайту (декан  доц. Герцюк Д.Д.)
 7. Про виконання Ухвали Вченої ради  факультету педагогічної освіти  від 25.09.2020 р.  «Про навчально-методичне забезпечення  навчальних курсів  на 2020-2021 н.р.»  (декан, зав. кафедрами)
 8. Затвердження критеріїв розподілу мотиваційного фонду  факультету  педагогічної  освіти (декан ФПО, зав.кафедрами)
 9. Затвердження плану проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій факультету педагогічної освіти на 2021 рік (заст. декана доц. Нос Л.С., зав. кафедрами)
 10. Про підтримку ФПО діяльності Університету Третього  віку  (декан, зав. кафедрою  проф. Островська К.О.)
 11. Про рекомендацію до друку наукових і начально-методичних праць
 12. Різне.

 Секретар Вченої ради                                        доц. Крохмальна Г.І.