Порядок денний засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти, 19 квітня 2022 р.

17.04.2022 | 18:51

 19   квітня    2022 р., 15.00 (у режимі відеоконференції на платформі Teams)

Порядок денний:

  1. Присвоєння вчених звань.  Рекомендація  Вченій раді Університету щодо присвоєння вченого звання  доцента кафедри  початкової та дошкільної освіти  кандидату  педагогічних  наук Новосельській Надії Тадеївні

Доп. зав. кафедри    проф. Мачинська Н.І

  1. Звіт кафедри фізичного виховання та спорту  про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу  за період 2016-2021 рр.

Доп. зав. кафедри проф. Сіренко Р.Р.

  1. Постакредитаційний моніторинг освітніх програм здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  • 011 Освітні, педагогічні науки (Організація освітнього простору: управління та експертиза)
  • 013 Початкова освіта

Доп. гаранти ОП  доц. Цюра С.Б., доц. Стахів М.О.

  1. Затвердження програм    державних іспитів   випускниками ОС Бакалавр (спеціальності 012, 013, 016, 231)

Доп. зав. кафедрами проф. Мачинська  Н.І., Островська К.О., Корнят В.С.

  1. Стан виконання кваліфікаційних робіт  випускниками ОС Бакалавр (спеціальності 016, 231)

Доп. зав. кафедрами проф. Островська К.О., доц. Корнят В.С.

  1. Затвердження наскрізних програм практик для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Доп.  голова НМК Вченої ради  доц. Нос Л.С.

  1. Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних видань.
  2. Різне.

 

Секретар Вченої ради                                               доц. Крохмальна Г.І.