Порядок денний засідання Вченої ради ФПО (13.02.2023 р.)

09.02.2023 | 21:35

 

                         Понеділок, 13 лютого 2023 р., 14.00,  а. 50  /

                                     Покликання на засідання:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab84011b1d0c345e6b7c8d66709ab1759%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=71a5798e-2a81-448b-b82d-2ff84654bc0c&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Порядок денний:

 1. Затвердження плану дій факультету педагогічної  освіти на  друге півріччя 2022-2023н.р.

Доп. в.о. декана  доц. Герцюк Д.Д.

 1. Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії  студентів  денної і заочної форми  ОС Бакалавр і Магістр

Доп. в.о.декана, зав. кафедр.

 1. Обговорення та затвердження нових і оновлених ОПП на вступну кампанію 2023 року

011 Освітні педагогічні науки

016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка)

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

Доп.  зав.кафедр, гаранти  ОПП

 1. Затвердження гарантів та членів групи забезпечення ОПП спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта для бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти.

Доп. зав. кафедри проф. Мачинська Н.І.

 1. Підсумки Університетського етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022-2023 н.р.

Доп. заст декана доц. Нос Л.С.

 1. Затвердження Переліку вибіркових дисциплін  циклу загальної підготовки  для вибору студентами  І-ІІ курсу   денної і заочної форми ОС Бакалавр  для вивчення у  2023-2024 р.

Доп.  зав.кафедр

 1. Про процедуру обрання студентами вибіркових дисциплін  циклу професійної і практичної підготовки    ОС Бакалавр на 2023-2024 н.р,

Доп.  в.о. декана доц. Герцюк Д.Д.

 1. Затвердження Положення про Творчу майстерню кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти

Доп. зав.кафедри проф . Мачинська Н.І.,

 1. Про стан наповнення/оновлення Інтернет-сторінок кафедр і персональнизх сторінок викладачів

Доп. в.о.декана доц. Герцюк Д.Д., зав.кафедр

 1. Затвердження індивідуальних планів навчання (права вільного відвідування лекційних занять) cтудентів  ІІІ-ІУ крусів ОС Бакалавр денної форми  у зв’язку  із працевлаштуванням за фахом.

Доп. зав.кафедр

 1. Рекомендація до друку навчальних та наукових видань.

Про рекомендацію до друку методичної розробки «Партнерство в дії» Лесі Казимирівни Зозулі, учителя початкових класів Буського закладу загальної середньої освіти – Гімназії імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка Буської міської ради.

Доп: доц. Ростикус Н.П.

 1. Різне.

 

Секретар Вченої ради                                               Г.І. Крохмальна Г.І.