Порядок денний засідання Вченої ради ФПО 31 жовтня 2022 р

30.10.2022 | 09:45

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ  РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

                31 жовтня  2022  р.   14.00      Форма проведення змішана (актова зала/платформа Teams)

_______________________________________________________________________________________

1. Про підсумки вступної кампанії- 2022 і завдання  підготовки до вступної кампанії 2023.

                            Доп.в.о.декана доц. Герцюк Д.Д.

2. Затвердження   наукового звіту факультету  педагогічної  освіти за 2022  рік, тематичного плану НДР кафедр на 2023 р.

                              Доп. зам. декана доц. Нос Л.С., завідувачі кафедрами

3. Звіт про  роботу  у 2021-2022 і основні напрямки діяльності  на 2022-2023 навчально-наукової лабораторії Нової української школи.

                         Доп. зав. лаб. НУШ доц. Проц М.О.  

4. Звіт про  роботу  у 2021-2022 і основні напрямки діяльності  на 2022-2023 науково-навчальної лабораторії  музейної педагогіки. 

                        Доп. зав лаб.  проф. Караманов О.В.

5. Про підготовку нових ОПП на 2023 р. 

                       Доп. в.о.декана  доц. Герцюк Д.Д,, зав. кафедрами

6. Обговорення  та затвердження факультетського положення про  «Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти»

                         Доп. голова НМК доц. Нос Л.С., доц. Цюра С.Б.

7. Про стан наповнення персональних інтернет-сторінок викладачів  кафедр  факультету. 

                           Доп. зав. кафедрами

8. Обговорення та затвердження тем  дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання зі спеціальностей  011 Освітні, педагогічні  науки, 016 Спеціальна освіта

                          Доп. зав. кафедри, наукові керівники

9. Інформація про закордонні відрядження викладачів факультету у жовтні місяці   2022 р.

                          Доп. зав. кафедрами проф. Островська К.О., доц. Корнят В.С.

10. Рекомендація до друку навчальних і наукових видань. 

11. Різне.

                     Секретар Вченої ради                                    доц. Крохмальна  Г. І.