Порядок денний засідання Веної ради факультету педагогічної освіти

27.12.2023 | 15:24

Засідання  Вченої ради факультету педагогічної  освіти

(Протокол № 6 )

27 грудня  2023 р., 13.00, авд. 32

Порядок денний:

  1. Звіти голів екзаменаційних комісій із встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем “Магістр”.

Доповідають:

  • проф. Біляковська О.О. – спеціальності  011 «Освітні, педагогічні науки;
  • Клочко Н.В – спеціальності 012 Дошкільна освіта;
  • проф. Мачинська Н.І.,  доц. Яремчук Н.Я. – спеціальності  013 «Початкова освіта»;
  • проф. Шульженко Д.І., Марисей С.І. –  спеціальності 016 «Спеціальна освіта»;
  • Голуб О. І. –  спеціальності  «Соціальна робота».
  1. Затвердження тематики магістерських робіт студентів І курсу  очної і заочної форм навчання ОС Магістр

Доп. : голова навчально-методичної комісії  факультету доц. Нос Л.С., завідувачі кафедрами     .

  1. Різне

Секретар Вченої ради                                                доц.   Неля Сірант