Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка

29.04.2021 | 22:15

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка

Поновлення або переведення здійснюється відповідно до “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів”, затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.1996 року №245 та п.6 Постанови Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 року №38 із змінами і доповненнями.

 

Поновлення до складу студентів на всі форми здобуття освіти дозволяється у період літніх та зимових канікул. Особи,відраховані за результатами літнього семестру першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс (не раніше як через один рік після відрахування) за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Поновлення студентів на перший курс всіх освітніх рівнів не здійснюється.

Визначальним чинником при розгляді питання про поновлення є результати тестування і співбесіди, за якими визначається можливість успішного продовження навчання та встановлення курсу, на який особа може бути зарахована.

 

Для розгляду заяви на поновлення необхідно надіслати на електронну пошту ponovlennya@lnu.edu.ua документи:

(подаються скановані копії (фотокопії))

 1. Заяву на ім’я ректора(Зразок заяви на поновлення)
 2. Документ про рівень акредитації відповідної спеціальності(освітньої програми) та про акредитацію в цілому закладу вищої освіти, в якому навчався студент (крім ЛНУ імені Івана Франка).
 3. Документ, що посвідчує особу (паспорт).
 4. Сертифікат ЗНО та інформаційна картка ЗНО згідно вимог спеціальності (освітньої програми), на яку здійснюється поновлення (лист МОН 1/9-507 від 09.08.2019 року);
 5. Довідку про присвоєння ІПН.*

Особам, які навчалися в інших закладах вищої освіти, при поновленні в Університет необхідно подати копію наказу про відрахування та академічну довідку.

Документи на поновлення необхідно надіслати з 22 червня по 09 липня 2021 року від осіб, які були відраховані за результатами зимової сесії. Проведення співбесіди –12-13 липня 2021 року.

Документи з питань переведення необхідно надіслати з 22 червня по 09 липня 2021 року. Переведення студентів закладів вищої освіти проводиться за дозволом ректора закладу вищої освіти, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету. Переведення студентів на перший курс не здійснюється.

Для розгляду заяви про переведення необхідно надіслати на електронну пошту ponovlennya@lnu.edu.ua документи:

(подаються скановані копії (фотокопії))

 1. Заяву на ім’я ректора закладу вищої освіти, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
 2. Документ про рівень акредитації відповідної спеціальності (освітньої програми) та про акредитацію в цілому закладу вищої освіти, в якому навчається студент.
 3. Заяву на ім’я ректора Університету.
 4. Залікову книжку.
 5. Сертифікат ЗНО та інформаційна картка ЗНО згідно вимог спеціальності (освітньої програми), на яку здійснюється переведення (лист МОН 1/9-507 від 09.08.2019 року);
 6. Документ, що посвідчує особу (паспорт).
 7. Довідку про присвоєння ІПН.**

Після прийняття позитивного рішення про переведення необхідно надіслати оригінали документів засобами поштового зв’язку або подати особисто у Приймальну комісію до 25 липня 2021 року.

 *Академічну довідку, довідку про академічну різницю та копію наказу про відрахування студента Приймальна комісія отримує від факультету після подання студентом заяви.

**Довідку про академічну різницю Приймальна комісія отримує від факультету після подання студентом заяви.

 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ З ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

https://admission.lnu.edu.ua/useful-information/renewal-and-transfer-process/