Порядок денний засідання Вченої ради ФПО 28.06.2022 р.

28.06.2022 | 10:10

Засідання  Вченої ради факультету педагогічної  освіти

28  червня 2022 року, 13.00  а.50 (вул.Туган-Барановського, 7)

Порядок денний:

  1. Звіти голів Екзменаційних комісій про результати  державної атестації здобувачів вищої освіти першого  (бакалаврського)  рівня освіти

Доп. голови ЕК:  012 Дошкільна освіта –  Гаєвська  Р.В.; 013 Початкова освіта – Коштура О.О. ;. 016 Спеціальна освіта  – Диміцька Н.Б.;  231  Соціальна  робота – доц. Бордіян Я.І.

  1. Інформація про проведення  звітності  про навчальну, навчально-методичну, наукову роботу викладачів, які у 2021-2022 н.р. перебували   на річному строковому  договорі

Доп. зав.кафедрами,  викладачі названої категорії

  1. Звіти про проходження закордонного стажування у травні-червні  2022 р. в.о. зав кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи доц. Корнят В.С., доцентів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  Калагурки Х.Я., Яремчук Н.Я.

4.Затвердження програм вступного іспиту в аспірантуру за ОНП 011 Освітні, педагогічні науки, 016   Психолого-педагогічний супровід осіб з аутизмом

Доп. зав. кафедрами, гаранти ОНП

5. Затвердження плану підвищення кваліфікації  викладачів факультету на 2022-2023  н.р.

Доп. в.о.декана, зав. кафедрами

  1. Про підсумки роботи Вченої ради факультету у 2022-2023 н.р.

Доп. голова вченої ради доц. Герцюк Д.Д.

  1. Різне.

Секретар Вченої ради                                               Г.І. Крохмальна Г.І.