Презентація результатів наукового стажування та науково-методичних здобутків викладачів кафедри початкової та дошкільної освіти

15.05.2024 | 18:07

Фестиваль науки на факультеті педагогічної освіти дарує приємні моменти ознайомлення з науковими здобутками викладачів. Так, 14 травня, викладачі кафедри початкової та дошкільної освіти мали можливість прослухати звіт-розповідь доцента кафедри Юлії Деркач про результати стажування, яке проходило у форматі  ERASMUS + Staff Mobility for Teaching з 15 до 19 квітня 2024 року в Педагогічному університеті (Padagogische Hochschule Karnten/Viktor Frankl Hochschule  (м.Клягенфурт, Австрія). Юлія Деркач зазначила, що співпраця з цим освітнім закладом, яка триває вже упродовж тривалого часу, дає можливість для навчання та взаємного обміном досвідом не тільки викладачам, але й студентам кафедри та факультету.

Викладачі кафедри презентували свої здобутки, які вже вийшли друком або ж готові до видання. Так, зокрема, професор Олена Галян представила колективну монографію, підготовлену у співавторстві з доктором психологічних наук, професором Національного університету «Львівська політехніка» Галяном Ігорем Михайловичем «Психологія професійної діяльності педагога: теоретико-емпіричний аналіз». У презентації монографії Олена Галян зазначила, що звертання до різнобічного аналізу професійної діяльності педагога дало змогу авторам, з одного боку, висвітлити теоретичні напрацювання в царині професійних та особистісних чинників здійснення педагогічної діяльності, а з іншого – надати ґрунтовні дані та узагальнити значний фактологічний матеріал емпіричного дослідження заявлених психолого-педагогічних феноменів. Професійна діяльність педагога в монографії постала як багатоаспектний, складно детермінований феномен, який варто розглядати у міждисциплінарному контексті. З огляду на таке бачення автори чітко конкретизували і синергійно репрезентували методологічні та теоретичні засади професійного розвитку і саморозвитку педагога.

Доцент кафедри Галина Крохмальна презентувала рукопис колективної монографії «Проблеми лінгводидактики та сучасні виклики освітнього простору», мета якої – означити практичні проблеми лінгводидактики в надзвичайно складному динамічному сучасному освітньому просторі. Колектив авторів, як зазначила Галина Крохмальна, справді поставив важливе завдання, яке містить багато викликів нашого часу, адже лінгводидактичні питання – популярні серед українських вчених. Монографія має чітко визначену структуру. Перший розділ стосується лінгводидактичних проблем дошкільної та початкової освіти, у другому розділі йде мова про особливості методики навчання літературного читання, в основі третього розділу – аналіз питань міжкультурної комунікації у контексті мовознавчих студій. Доповідачка  наголосила на практичному компоненті цього видання, адже автори його виконали свої дослідження у рамках кафедральної наукової теми і свої висновки мають можливість апробовувати у процесі навчальної комунікації зі здобувачами освіти.

Засутпник декана факультету з наукової і навчально-виховної роботи, доцент кафедри Любов Нос підготувала і презентувала навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації для проведення практичних занять з методики навчання англійської мови у початковій школі», призначений для студентів 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта.

В обговорені результатів дослідження взяли участь викладачі та працівники кафедри початкової та дошкільної освіти.

Професор Наталія Мачинська