Про рішення Приймальної комісії Університету    “Про переведення вступників, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб   за освітнім ступенем Бакалавр  на  навчанням за державним замовленям

04.09.2021 | 17:57
Про рішення Приймальної комісії Університету    Про переведення вступників, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб   за освітнім ступенем Бакалавр  на  навчання за державним замовленням ” (протокол  № 23 від  03.09.2021 р.) 
   УХВАЛИЛИ: 
Перевести вступників, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб  за освітнім ступенем Бакалавр  на  навчання за державним замовленням відповідно до рішення  конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України 
Факультет педагогічної  освіти :
1. Саєнко Ю.А. , спеціальність  016, спеціалізація  016.01 Логопедія  (денна форма)
2. Гожа К.Б., спеціальність  016, спеціалізація  016.01 Логопедія (денна форма)
3. Томчишин М.П., спеціальність  016, спеціалізація  016.01 Логопедія (денна форма)
4. Стаценко Ю. О., спеціальність  012 Дошкільна освіта (денна форма)
5. Голич  Т.В., спеціальність  012 Дошкільна освіта (денна форма)
6.Леськів К.М., спеціальність 013 Початкова освіта, ОП Початкова освіта. Англійська мова у початковій школі (денна форма)
7.Бех У.С., спеціальність 231 Соціальна робота  (денна форма)
8.Михалевич Н.Ю., спеціальність 231 Соціальна робота  (денна форма)
9.Копитко Т.В.,  спеціальність 231 Соціальна робота  (денна форма)
10. Самойлова М.В.спеціальність 012 Дошкільна освіта (заочна форма)