Пропозиції кафедр  факультету педагогічної освіти щодо  переліку вибіркових дисциплін  циклу загальної підготовки для студентів ІІ і ІІІ курсів факультетів Університету  (3, 4, 5, 6 семестри) на 2023-2024 навчальний рік (для денної форми навчання)

09.03.2023 | 10:59

 

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
3 семестр
1 Педагогіка родознавства  Анотація Доц. Стахів М.О. Початкової та дошкільної освіти
2 Психологія щастя Анотація Доц. Сікорська Л.Б. Спеціальної освіти
3 Формування лідерських  якостей особистості  Силабус

Анотація

Проф. Караманов О.В. Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
4 Безпечна поведінка та етика спілкування у соціальних мережах  Анотація Доц. Марчук А.В. Кафедра соціальної  педагогіки та соціальної роботи 
5 Інноваційні технології  у фітнесі та рекреації  Силабус

Анотація

Проф. Сіренко Р.Р.  Кафедра фізичного виховання та спорту 
4 семестр
1 Пізнай себе: від самопізнання до реалізації власних ресурсів.  Анотація Доц. Семенів Н.М. Спеціальної освіти  
2 Інтерактивне навчання: теорія та практика  Силабус

Анотація

Проф. П’ятакова Г.П. Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
3 Гендерні стереотипи та суспільна активність молоді  Анотація Доц. Корнят В.С.  Кафедра соціальної  педагогіки та соціальної роботи 
4 Основи побудови індивідуальних траєкторій здоров’язбереження  Силабус

Анотація

Проф. Шукатка О.В.  Кафедра фізичного виховання та спорту 
5 семестр
1 Психологія батьківства  Анотація Д-р Турко Б.Б, Початкової та дошкільної освіти
2 Ефективна  комунікація в освітньому просторі  Силабус

Анотація

Доц. Андрейко Б.В. Спеціальної освіти  
3 Самоосвіта: як навчитися  вчитися  Силабус

Анотація

Доц. Лещак Т.В.  Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
4 Командна праця в  освітньому процесі  Анотація Доц. Субашкевич І.Р. Кафедра соціальної  педагогіки та соціальної роботи 
5 Культура здоров’язбереження особистості  Анотація Доц. Мартинів О.М.  Кафедра фізичного виховання та спорту 
6 семестр
1 Освіта дорослих Анотація Проф. Мачинська Н.І.  Початкової та дошкільної освіти
2 Психологія безпеки та персонологія  Анотація Доц. Сулятицький І.В. Спеціальної освіти 
3 Психологія  зовнішності та іміджу  Силабус

Анотація

Проф, Квас О,В.  Загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
4 Основи дизайн-мислення  Анотація Доц. Лобода В.В.  Кафедра соціальної  педагогіки та соціальної роботи