Публічна лекція доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Олени Лущинської

13.05.2024 | 00:26
Шановні колеги! 20 травня 2024 року (понеділок) о 15.05  відбудеться публічна лекція доктора філософії, доцента кафедри початкової і дошкільної освіти, Олени Лущинської з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в освіті й науці» на тему «Технологія вебквесту у початковій школі» для студентів V курсу спеціальності 013 «Початкова освіта».
Формат проведення – дистанційно.

Запрошуємо всіх охочих долучитися до заходу за покликанням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a15q0qKt2nPTzYNXvXiDH7C1IprF4tdlsCt0-pu865qU1%40thread.tacv2/1715549034709?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ac8f4e54-fa34-401f-ad87-762d61d9adc6%22%7d