Реєстрація для складання вступних випробувань для вступу в магістратуру у Львівському національному університету імені Івана Франка

07.05.2020 | 20:45

Реєстрація для складання вступних випробувань для вступу в магістратуру у Львівському національному університету імені Івана Франка

 

Особи, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями

024 «Хореографія», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право»

у 2020 році зобов’язані зареєструватися для складання вступних випробувань та отримати екзаменаційний листок  в пункті реєстрації.

 

АДРЕСИ ПУНКТІВ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет Спеціальність Адреса електронної пошти для реєстрації Адреса видачі екзаменаційних листків
Біологічний 091 «Біологія» zno.biolog@lnu.edu.ua вул. Грушевського, 4 (ауд.321)
101 «Екологія»
Географічний 101 «Екологія» zno.geograf@lnu.edu.ua вул. Дорошенка, 41 (ауд.35)
103 «Науки про Землю»
106 «Географія»
183 «Технології захисту навколишнього середовища»
242 «Туризм»
Геологічний 101 «Екологія» zno.geolog@lnu.edu.ua вул. Грушевського, 4 (ауд.242)
103 «Науки про Землю»
Економічний 051 «Економіка» zno.econom@lnu.edu.ua пр. Свободи, 18 (ауд. 207)
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
122 «Комп’ютерні науки»
Електроніки та комп’ютерних технологій 122 «Комп’ютерні науки» zno.electron@lnu.edu.ua вул. Драгоманова, 50 (ауд.209)
153 «Мікро- та наносистемна техніка»
Журналістики 061 «Журналістика» zno.zhurnal@lnu.edu.ua вул. генерала Чупринки, 49 (ауд.201)
Іноземних мов 035 «Філологія» zno.inomov@lnu.edu.ua вул. Університетська,1 (ауд.413, 416)
Історичний 032 «Історія та археологія» zno.istoryk@lnu.edu.ua вул. Університетська,1 (ауд.338 )
054 «Соціологія»
Культури і мистецтв 024 «Хореографія» zno.kultura@lnu.edu.ua вул. Валова, 18 (ауд.16)
026 «Сценічне мистецтво»
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Механіко-математичний 111 «Математика» zno.mehmat@lnu.edu.ua вул. Університетська,1 (ауд.268)
112 «Статистика»
113 «Прикладна математика»
Міжнародних відносин 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» zno.mizhnar@lnu.edu.ua вул. Січових стрільців, 19 (ауд.101)
292 «Міжнародні економічні відносини»
293 «Міжнародне право»
Педагогічної освіти 231 «Соціальна робота» zno.pedosv@lnu.edu.ua вул.Туган-Барановського, 7 (ауд.54)
Прикладної математики та інформатики 113 «Прикладна математика» zno.prykladna@lnu.edu.ua вул. Університетська, 1 (ауд.274)
122 «Комп’ютерні науки»
124 «Системний аналіз»
Управління фінансами та бізнесу 051 «Економіка» zno.ufb@lnu.edu.ua вул. Коперника, 3 (ауд.203)
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
281 «Публічне управління та адміністрування»
Фізичний 104 «Фізика та астрономія» zno.fizyka@lnu.edu.ua вул. Драгоманова, 19 (ауд. 204)
105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
033 «Філософія»
Філософський 034 «Культурологія» zno.filosof@lnu.edu.ua вул. Університетська,1 (ауд.316)
052 «Політологія»
053 «Психологія»
Філологічний 035 «Філологія» zno.filolog@lnu.edu.ua вул. Університетська,1 (ауд.232)
Хімічний 102 «Хімія» zno.himik@lnu.edu.ua вул. Кирила і Мефодія, 6 (ауд.214)
Юридичний 081 «Право» zno.yurist@lnu.edu.ua вул. Січових стрільців,14 (ауд.215, 216)

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) відбувається з 12 травня до 05 червня 2020  року.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКА

(подаються скановані копії (фотокопії)):

  1. Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється розбірливо друкованими літерами).
  2. Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
  3. Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
  4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), або Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2020 році (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти).
  5. Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
  6. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

 

При реєстрації вступник зазначає:

– іноземну мову, з якої він бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

– інформацію про блоки єдиного фахового вступного випробовування, які особа бажає скласти;

– інформацію про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (Вступні випробування проводяться в обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області, а також в інших містах обласного підпорядкування, визначених Українським центром оцінювання якості освіти).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

    Завершення процедури реєстрації:

– після завершення реєстрації вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті, надсилається сканована копія сформованого Екзаменаційного листка;

– вступник здійснює перевірку інформації, зазначеної в сканованій копії Екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до відповідального працівника Приймальної комісії для з’ясування ситуації за допомогою електронної пошти;

– оригінал оформленого Екзаменаційного листка зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, або надсилається засобами поштового зв’язку (за умови зазначення вступником такої необхідності в Анкеті).

 

ТЕРМІНИ СКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ СЕСІЇ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Запланована дата складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 01 липня 2020 року.

Запланована дата складання Єдиного фахового вступного випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей – 03 липня 2020 року.

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Основна сесія ЄВІ проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00).

Допуск учасників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

 

У ПУНКТІ ТЕСТУВАННЯ ВСТУПНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПРЕД’ЯВИТИ:

– Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);

– Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);

– запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).