Робоча зустріч розробників освітньо-професійної програми для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта

17.03.2023 | 14:05
16 березня 2023 року робоча група з підготовки до акредитації освітньо-професійної програми для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом гаранта ОПП професора Галян О.І. провела насичену і продуктивну зустріч, в ході якої було здійснено аналіз навчального плану, укладено порівняльну таблицю відповідних компетентностей Cтандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми, особливої уваги було приділено формулюванню та окресленню особливостей ОПП, які корелюють із основним фокусом ОПП, визначенню програмових і фахових компетентностей, програмових результатів навчання, обговоренню можливості випускників до працевлаштування та подальшого навчання тощо. ОПП перебуває на етапі остаточного редагування і готовності до виставлення на сайті факультету педагогічної освіти.
                                                                                                                                   Доц. Світлана Кость