Розпочався Фестиваль науки на факультеті педагогічної освіти

15.05.2023 | 21:37

На кафедрі початкової та дошкільної освіти у дистанційному форматі 15 травня відбувся науковий семінар “Тенденції розвитку початкової освіти”. Учасниками семінару були здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013  Початкова освіта та їх наукові керівники: проф. Дутка Г.Я., доц. Нос Л.С., доц. Яремчук Н.Я., асист. Турко Б.Б. На науковому заході було висвітлено актуальні питання розвитку педагогічної освіти. Важливу увагу  зосередили на проблемах  організації освітнього процесу у початковій школі в умовах воєнного часу. Доповідачі також висвітлили проблеми підготовки вчителів початкових класів, зокрема, щодо формування тих компетентностей, які необхідні майбутнім фахівцям для роботи в новій українській школі. Особливий інтерес викликали питання  щодо навчання  дітей з особливими освітніми потребами та формування готовності майбутніх вчителів до провадження освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти.