Розпорядження декана” Про оголошення конкурсу на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

13.02.2020 | 12:56

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

декана факультету педагогічної освіти

Львівського національного  університету  імені Івана Франка

№ 12                                                   від 13.02.2020 року

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ  СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу  у Львівському національному університеті імені Івана Франка

РОЗПОРЯДЖАЮСЯ

 1. Провести конкурс на  переведення    студентів на вакантні місця державного замовлення.
 2. Встановити кількість вакантних місць державного замовлення

ОР БАКАЛАВР   (денна форма)

Спеціальність   016 Спеціальна освіта , ІІІ курс  – 1 місце

ОР МАГІСТР    (заочна  форма)

Спеціальність  011 Освітні, педагогічні науки , І курс – 1 місце

ОР Бакалавр     (заочна  форма)

Спеціальність  012 Дошкільна освіта, І курс – 1 місце

Спеціальність  012 Дошкільна освіта,   ІІ курс – 1 місце

Спеціальність   013 Початкова освіта, І курс  – 2 місця

 1. Студентам, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення,до 19 лютого 2020 року подати в деканат факультету такі документи:
  – особисту заяву на ім’я Ректора Університету;
  – копію залікової книжки (останній семестровий контроль);
  – копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
  – довідку про склад сім’ї та довідку про доходи повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
  – копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому або громадському житті (за наявності)
 2. Процедуру проведення конкурсу на переведення провести  строго  до Положення  про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.
 3. Контроль за виконанням Розпорядження залишити за собою.

 

Декан факультету                                                   Дмитро Герцюк