Розпорядження декана Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

02.09.2021 | 15:11

                                                                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

декана факультету педагогічної освіти   Львівського національного  університету  імені Івана Франка

№ 2                                                   від 02.09.2021 року

 

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ  СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

 

У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу  у Львівському національному університеті імені Івана Франка

РОЗПОРЯДЖАЮСЯ

 1. Провести конкурс на  переведення    студентів на вакантні місця державного замовлення.
 2. Встановити кількість вакантних місць державного замовлення

ОР БАКАЛАВР   (денна форма)

Спеціальність  231  Соціальна робота, ІІ курс  – 1 місце

Спеціальність 016 Спеціалізація 016.01 Логопедія, ІІ курс – 1 місце

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІІІ курс  – 1 місце

Спеціальність 013 Початкова освіта,  ІІІ курс – 3 місця

Спеціальність  012 Дошкільна освіта, ІУ курс – 1 місце

ОР  Магістр   (денна  форма)

Спеціальність  011 Освітні, педагогічні науки, ІІ курс  – 1 місце

ОР  Магістр   (заочна  форма)

Спеціальність  231 Соціальна робота, ІІ курс  – 1 місце

 1. Студентам, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення, до 15 вересня 2021 року подати в деканат факультету такі документи:
  – особисту заяву на ім’я Ректора Університету;
  – копію залікової книжки (останній семестровий контроль);
  – копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
  – довідку про склад сім’ї та довідку про доходи повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
  – копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому або громадському житті (за наявності).
 2. Процедуру проведення конкурсу на переведення провести  строго  до Положення  про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.
 3. Контроль за виконанням Розпорядження залишити за собою.

 

В.о. декана факультету                                                   Дмитро Герцюк