Розпорядження декана”Про забезпечення    організації  освітнього процесу  на  факультеті педагогічної освіти на період карантину (денна форма навчання)

16.03.2020 | 10:52

 

                                                                           РОЗПОРЯДЖЕННЯ

декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету  імені Івана Франка

№  11                                                                                        від 13  березня 2020 р.

Про забезпечення    організації  освітнього процесу  на  факультеті педагогічної освіти на період карантину (денна форма навчання)

На виконання Наказу  Ректора  № 0-26 від  12.03. 2020 р.  «Про  запровадження карантину» , п. 2  щодо забезпечення    організації  освітнього процесу  в Університеті  за допомогою  дистанційних технологій

р о з п о р я  д  ж а ю с я

  1. Навчання на всіх курсах  денної форми навчання  на період карантину  з 12.03. по 4.04.2020 р.  провести у дистанційному режимі
  2. На дистанційне відпрацювання виносяться    навчальні дисципліни  відповідно до  робочого навчального плану і розкладу занять (дод.1А)
  3. Лекторам курсів і  керівниками  семінарських (практично-семінарських)  груп  до  17.03.2020 р.

3.1. Підготувати  навчально-методичні матеріали для  дистанційного супроводу  навчальних тем   згідно семестрових планів, викладання яких припадає  на період  карантину з 12.03. по 03.04. 2020 р.

3.2.  Заповнити  інформаційні таблиці   (дод.2 – форма,дод.2а – зразок) по кожній навчальній дисципліні.

3.3.  Підготовлені  інформаційні таблиці  не пізніше 17.03. 2020 р. надіслати на електронну пошту  деканату  (з поміткою  «Відпрацювання  занять»)    для  подальшого виставлення на сайт факультету з метою  ознайомлення  студентів  зі  змістом навчальних завдань.

  1. Завідувачам кафедрами факультету на засіданнях кафедр після завершення карантину заслухати звіти викладачів про виконання педагогічного  навантаження  на період  карантину.
  2. Інформацію про забезпечення  організації освітнього процесу  на  кафедрах  за допомогою дистанційних технологій заслухати  на Вченій раді  факультету у  квітні 2020 р.

Декан                                                   Дмитро Герцюк