«Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

04.03.2018 | 21:27

Під такою назвою в Україні уже 10 років працює швейцарсько-український проект (далі – Проект). Цього року у межах проекту розпочалася низка семінарів-тренінгів для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта».

«Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» – це Компонент IV Проекту.

Учасниками семінару-тренінгу були викладачі кафедри початкової та дошкільної освіти Анна Войтович, Наталія Мачинська та Надія Ростикус.

Мета семінару-тренінгу:

–        підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта», для розробки і запровадження навчальних програм із освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини;

–        підготовка тренерів з ОДГ/ОПЛ для системи педагогічної освіти;

–        розробка і впровадження модулів з ОДГ/ОПЛ в освітні програми педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта», а також методик і технологій розвитку громадянських компетентностей у викладачів ВНЗ та у студентів – майбутніх учителів початкової школи.

Модуль А – перша складова IV Компоненту Проекту. Навчання «ПРО»: формуємо спільне розуміння демократії. Освіта для демократичного громадянства і освіта з прав людини як нова перспектива для української школи:

  • Демократія: зміст і особливості. Сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування.
  • Демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства.
  • Демократизація освіти. Демократична школа.
  • Роль Хартії з ОДГ/ОПЛ (2010 р.) в демократизації освіти в Україні.
  • Три виміри компетентності з ОДГ/ОПЛ.
  • Ключові поняття ОДГ/ОПЛ.
  • Компетентнісний підхід у навчанні. Компетентності як результат навчання.
  • Структура громадянських компетентностей.
  • Навчальні програми із формування і розвитку громадянських компетентностей у викладачів загальнопедагогічних дисциплін ВНЗ, а також у майбутніх учителів початкової школи.
  • Особливості навчання дорослих в системі педагогічної освіти.

Навчання не закінчилося. Учасники семінару тренінгу будуть мати ще дві зустрічі – у березні та квітні. Ми віримо у те, що робимо. Більш детально з проектом, її організаторами та учасниками, навчально-методичною літературою пропонуємо ознайомитися на сайті: http://doccu.in.ua/

Наталія Мачинська