Секційне засідання звітної наукової конференції. Кафедра спеціальної освіти

05.02.2022 | 16:25

Важливим етапом наукового життя Львівського національного університету імені Івана Франка є звітна наукова конференція за 2021 рік. В рамках конференції 3-4 лютого 2022 року діяла секція педагогічних наук та підсекція спеціальної освіти. Учасники наукового заходу розглянули ряд актуальних наукових проблем що стосуються царини спеціальної освіти. Хоча наукова активність відбувалась в онлайн форматі, доповіді учасників супроводжувались активним обговоренням, пошуком нових шляхів наукового пізнання.

У своїх повідомленнях учасники конференції торкнулися тематики особливостей застосування травматерапії у роботі з батьками дітей із порушенням розвитку (проф. К.Островська, проф. І.Островський), функціонально-поведінкового оцінювання як інструменту ефективного супроводу дитини з порушеннями нейророзвитку в освітньому процесі (проф. О.Ферт), особливостей роботи логопеда над викликанням мовлення у дітей з розладами аутистичного спектра дошкільного віку (канд. пед. наук М.Породько).

Питанням наукового забезпечення діяльності у сфері спеціальної освіти були присвячені доповіді щодо спеціальних методів психотерапії та психокорекції (доц. Б.Андрейко), психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки підлітків (доц. Ю.Ковний), особливостей переживання шкільних страхів дітьми з ТПМ молодшого шкільного віку (доц. Л.Сікорська), формування емоційного інтелекту як складової фахової підготовки студентів (канд. психол. наук Р.Призванська).

Також було озвучені і розглянуті результати наукової діяльності працівників кафедри спеціальної роботи щодо соціально-педагогічних умов подолання конфліктних ситуацій у підлітків з батьками (доц. З.Фалинська), особливостей профорієнтації серед молоді з особливими освітніми потребами (доц. Х.Сайко), використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти (доц. Г.Лоїк), інноваційних підходів у роботі з дітьми з особливими потребами на прикладі технології Kids Skills (асист. О.Саламон), ролі вчителя-логопеда в команді психолого-педагогічного супроводу (асист. О.Бущак).

Не обійшли учасники конференції питання національної педагогіки та психології, які були розглянуті у доповідях щодо національної системи психотерапії, її напрямів, шкіл, пріоритетів часу (доц. І.Сулятицький) та питання психологічних аспектів формування етнічної ідентичності (доц. Н.Семенів).

Робота секції педагогічної освіти була проведена на високому професійному рівні, учасники окреслили напрямки подальшої наукової роботи.

Автор: Доцент Семенів Н.М.