Семінар “Базовий компонент дошкільної освіти”

23.02.2021 | 19:53

У вівторок, 23 лютого 2021 року на кафедрі початкової та дошкільної освіти, відбувся науково-методичний семінар, присвячений новим нормативним документам дошкільної освіти, а саме Базовому компоненту дошкільної освіти (2021).  Провела семінар – доц.  Лозинська С.В.

Доц. С.В. Лозинська  детально прокоментувала нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти (Державний Стандарт дошкільної освіти в Україні (2021). Зокрема закцентовано увагу на вимогах та умовах Базового компоненту дошкільної освіти, окреслено його складники, охарактеризовано базові принципи реалізації стандарту, освітні напрями інваріантного складника, освітні напрями варіативного складника, ключові компетентності для початкової освіти. Доповідачка зосередила увагу на наступності між дошкільною та початковою освітою.