Шістнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні»

08.12.2020 | 21:06

8 грудня 2020 року за допомогою платформи Zoom на базі кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка пройшла Шістнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ». У науковій дискусії взяли участь студенти факультету педагогічної освіти, студенти університету,а також всі, інші, хто цікавився актуальними проблемами освіти. Учасники конференції дослідили зарубіжний досвід реформування середньої і вищої школи; організацію сучасного освітнього простору; актуальність ідей видатних зарубіжних та вітчизняних педагогів для сучасної теорії і практики навчання, освіти і виховання; сучасні технології, моделі організації навчання й виховання учнів та студентів; досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування, формування демократичного навчального середовища; ціннісні орієнтації сучасної учнівської та студентської молоді, дослідження, аналіз шляхів формування; особливості навчання й виховання учнів (студентів) з особливими потребами; стан і перспективи розвитку інклюзивної освіти за кордоном і в Україні; розвиток шкільного та студентського колективу як спільноти навчання; культура взаємодії педагога з учнями (студентами) в середніх і вищих навчальних закладах; специфіка педагогічної діяльності, педагогічна майстерність (учителя) викладача; проблема професійної підготовки сучасних фахівців у системі вищої професійної освіти; особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі; виховання особистості молодої людини в сім’ї та родині: проблеми, особливості, форми, методи. формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді.