Сімнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція

12.05.2021 | 22:58

11 травня 2021 року на платформі Zoom при кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка пройшла Сімнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ».

У науковій дискусії взяли участь студенти І-V курсів факультету педагогічної освіти, студенти університету,а також всі, інші, хто цікавився актуальними проблемами освіти.
На конференції вдалося залучити студентів до обговорення актуальних питань реформування української освіти, проблем навчання і виховання учнівської та студентської молоді, підготовки педагогічних кадрів тощо.

Учасники конференції дослідили зарубіжний досвід реформування середньої і вищої школи; визначили актуальність ідей видатних зарубіжних та вітчизняних педагогів для сучасної теорії і практики навчання, освіти і виховання; проаналізували сучасні технології, моделі організації навчання й виховання учнів та студентів; вивчили досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування, формування демократичного навчального середовища; проаналізували ціннісні орієнтації сучасної учнівської та студентської молоді, дослідження, аналіз шляхів формування та ін.