Списки осіб зарахованих на навчання за ОПП ОС Магістр

07.09.2023 | 21:38

Списки зарахованих   на місця державного замовлення

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

Списки зарахованих  на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА