Списки зарахованих на ІІІ курс ОР Бакалавр на основі молодшого спеціаліста (контракт, денна і заочна форма навчання)

07.08.2019 | 22:45

Списки зарахованих на ІІІ курс ОР Бакалавр на основі Молодшого спеціаліста (контракт, денна  форма навчання)  –  спеціальність  012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231 Соціальан робота 

Списки зарахованих на ІІІ курс ОР Бакалавр на основі Молодшого спеціаліста (контракт,  заочна форма навчання) – спеціальність 012 Дошкільна освіта