Сучасні проблеми вищої освіти

15.04.2021 | 18:32

15 квітня 2021 року відбувся круглий стіл, який об’єднав науковців та вчителів-практиків у контексті теми «Сучасні проблеми вищої освіти».

Науковці та вчителі-практики Харкова та Житомира, Умані та Львова, Дніпра та Полтави, Кіровограду та Дрогобича, Кривого Рогу та Канади окреслили найбільш важливі та хвилюючі моменти: професійна підготовка фахівців освіти, відповідність теоретичної підготовки практичним реаліям,  формування загальних та професійних компетентностей; готовність фахівців, які здобули освіту в дистанційному чи змішаному форматі до її практичної реалізації. Не оминули увагою актуальну проблему акредитації освітніх програм: як освітньо-професійних, так і освітньо-наукових. Заслуговує на увагу пропозиція щодо вироблення та широкої апробації універсальної освітньо-наукової програми галузі Освіта, яка б могла задовольнити потреби багатьох аспірантів та створити умови для формування конкурентноздатних та конкурентноспроможних фахівців.

Проф. Н.І. Мачинська