Теоретико-практичний семінар “Нова українська школа – простір освітніх можливостей”

28.10.2022 | 19:53

18 жовтня 2022 року в рамках святкування Дня Університету кафедра початкової та дошкільної освіти провела теоретико-практичний семінар «Нова українська школа – простір освітніх можливостей» за участю здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» денної та заочної форм навчання.

Учасники семінару обговорювали актуальні питання в галузі початкової освіти: готовність майбутніх учителів до реалізації інтегрованого навчання у початковій школі, формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів початкової освіти в умовах Нової української школи, використання хмарних технологій та безкоштовних електронних освітніх ресурсів, що запроваджуються в освітній процес, формування комунікативної компетентності учнів початкової школи засобами інтерактивних технологій на уроках мовно-літературної освітньої галузі, особливості використання медіа технологій як засобу розвитку  пізнавальної активності учнів початкової школи, впровадження інноваційних технологій навчання в освітній простір початкової школи.

Щиро дякуємо учасникам семінару за конструктивну співпрацю!

Надія Новосельська