Участь викладачів факультету у Міжнародній науковій конференції «Педагогіка в міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій»

04.12.2016 | 19:26

   30 листопада 2016 року завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Мачинська Н.І. та доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Корнят В.С. взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Педагогіка в міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій», яка відбулася у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

   Конференцію вітальним словом відкрила Ольга Сухомлинська, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України. Також учасникам заходу було зачитано вітальний лист Олександра Співаковського, виконуючого обов’язки Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України.

  Під час пленарного засідання конференції з доповідями виступили: Олександра Савченко, радник Президента НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Міждисциплінарні зв’язки у дидактиці: компетентнісний аспект»); Світлана Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України (тема доповіді: «Освітологічний контекст міждисциплінарних досліджень у галузі педагогіки»); Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді: «ІКТ і сучасна педагогіка»); Нестор Гупан, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Розвиток педагогічного знання в історичному часі»); Галина Васьківська, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді: «Міждисциплінарність як феномен у контексті сучасної дидактики»); Барбара Грабовська, професор кафедри загальної освіти та методології досліджень Університету Сілезії (Республіка Польща), доктор хабілітований, професор та Лукаш Квадранц, викладач кафедри загальної освіти та методології досліджень Університету Сілезії (Республіка Польща), доктор філософії з педагогіки (тема доповіді: «Мультикультурний та полікультурний концепт в освіті»).

  На завершення пленарного засідання відбулася дискусійна платформа «Міждисциплінарні виклики», під час якої учасники заходу обговорили актуальні питання дидактичного, історичного, інформаційно-комунікаційного та методологічного спрямування. Зокрема, наші колеги висвітлили питання міждисциплінарного дискурсу підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури та міждисциплінарних зв’язків як засобу підвищення професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

  Завершили конференцію секційні засідання «Міждисциплінарний контекст професійної педагогіки» та  «Трансформації змісту та технологій неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції».