Участь викладачів кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи у круглому столі з питань розробки професійного стандарту соціального педагога

02.05.2024 | 14:54

Соціальний педагог – професія важлива. Підтвердженням цього є участь більш як трьохсот учасників круглого столу «Розробка професійного стандарту соціального педагога: сучасне бачення», який відбувся 26 квітня 2024 року в online форматі. Ініціатором та організатором круглого столу виступила кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Круглий стіл об’єднав науковців і практиків соціально-педагогічній діяльності, викладачів кафедр соціальної роботи та соціальної педагогіки університетів України, роботодавців, представників державного, громадського та бізнес-сектору. До заходу долучилися і працівники факультету педагогічної освіти – завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Віра Корнят, доцент цієї ж кафедри Алла Марчук.

Метою проведення Круглого столу було визначення професійного профілю соціального педагога у різних сферах соціально-педагогічної практики в сучасних умовах. Актуальність даної проблематики визначається тим, що умови сьогодення гостро актуалізували потребу в спеціалістах соціально-педагогічного профілю, здатних компетентно надавати підтримку і допомогу людям, які опинились в складних обставинах життєдіяльності, сприяючи їх соціальному функціонуванню, включенню, інтеграції, розвитку соціальної ідентичності та стійкості.

Зміст професійних задач і, відповідно, професійних компетентностей сучасного соціального педагога, безсумнівно виходить за рамки усталеного образу фахівця соціальної педагогіки, орієнтованого лише на запити освітянської чи педагогічної галузей. Перелік функцій і професійних ролей соціального педагога сьогодні охоплюють значно ширше поле «розривів взаємодії» у континуумі «людина-соціум», формулюючи запит на подолання цих «розривів» і сприяння розвитку позитивних змін на особистісному рівні, в сім’ях, організаціях та громадах. Відтак, у рамках Круглого столу було обговорено трудові функції та професійних компетентностей соціального педагога у різних сферах: освітній, соціальній, культурній, правовій, гуманітарній, сфері охорони здоров’я, галузі ювенальної юстиції та пробації, реабілітаційній та рекреаційній сфері тощо.

Львівський національний університет завжди в числі тих, хто розвиває та удосконалює різні сфери науки та практики, зокрема й соціальної роботи.