Успішна акредитація освітніх програм

27.12.2021 | 19:09
Приємні й радісні новини на завершення року!
21 грудня 2021 року на черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти успішно АКРЕДИТОВАНО дві освітні програми факультету педагогічної освіти – спеціальність 012 Дошкільна освіта, ОП Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант доцентка Галина Бойко) і спеціальність 231 Соціальна робота, ОП «Соціально-психологічна реабілітація» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант доцентка Лариса Кальченко ).
Щира подяка за колосальну здійснену роботу гарантам освітніх програм, групам забезпечення освітніх програм та освітнього процесу, завідувачам – професоркам Наталії Мачинській, Катерині Островській і колективам кафедр початкової та дошкільної освіти і спеціальної освіти та соціальної роботи, Центру забезпечення якості освіти, структурним підрозділам Університету, всім, хто, сприяв, допомагав у звершенні цієї важливої академічної справи.
Дмитро Герцюк