Успішно акредитовано ОПП другого (магістерського ) рівня вищої освіти “Дошкільна освіта”

14.12.2023 | 17:23
13 грудня 2023 р. на засіданні Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти затверджено рішення про акредитацію ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти “Дошкільна освіта”, спеціальності 012 Дошкільна освіта , яка провадиться на кафедрі початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
Ширі вітання і велика подяка за здійснену грандіозну працю гаранту ОПП, професору Олена Галян, завідувачці кафедри професору Наталія Мачинська, проєктній групі та групі забезпечення ОПП, викладачам, співробітникам, студентам -магістрантам кафедри початкової та дошкільної освіти, випускникам попередніх років, Ректоратові Університету, керівнику Центру забезпечення якості освіти Ірині Іваночко, відділу ліцензування та акредитації, структурним підрозділам Університету, органам студентського самоврядування, роботодавцям, всім тим, хто надавав, сприяв, допомагав, підтримував у процесі підготовки та проведення акредитації!
Тримаймо освітній фронт разом!